ป้ายกำกับ: กิจกรรม

88606

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมเครือข่าย Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหว […]

IMG_0189_resize

เวทีประชาคมเพื่อย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้มนำโดยนายกเดชา  ทองเพ็ญ  และ […]