หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพ1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ราชการ หมู่บ้าน ป้องกันโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม นำโดย นายเดชา  ทองเพ็ญ นาย […]