องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โทร.0 5359 3283 โทรสาร 0 5359 3283 ต่อ 14

อีเมล์ 6510601@dla.go.th

www.tatoom.go.th