ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 0 5359 3283

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม คืออะไรคะ

ตอบ: ” ชุมชนสงบสุข สิ่งแวดล้อมดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นำหน้าด้านเศรษฐกิจ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันนักขัดฤกษ์ เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน